Nuomos konkursai

VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas (toliau – LOUPF) skelbia negyvenamosios patalpos viešąjį nuomos konkursą – 7,37 kv. m

Išnuomojama negyvenamoji patalpa, esanti Aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga, (Un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėta plane indeksu 1-4, kurios bendras plotas yra – 7,37 kv. m (toliau – Patalpa), skirtą tik tarptautinį, registruotą prekės ženklą valdančios ir transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančios įmonės veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 442,20 Eur be PVM už visą Patalpų plotą per mėn. (535,06 Eur su PVM per mėn.). Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų nuomos sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip 2018 m. birželio 15 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2018 m. birželio 18 d. 10 val. adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170 Palanga, sekretoriato specialistei (kontaktai: tel. 8-460 563 38, el. paštas s.cepaite@palanga-airport.lt).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUPF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 1605,18 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank. Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 11 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovę Moniką Simonaitę telefonu +370 686 65317 arba elektroniniu paštu m.simonaite@kun.lt.

Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2018 m. birželio 18 d. 13.00 val. LOUPF administracijos patalpose, adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170, Palanga. Išsamios konkurso sąlygos, Patalpos nuomos sutarties projektas bei paraiškos šablonas pateikti VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo interneto tinklapyje www. palanga-airport.lt.

Konkurso skelbimas

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

Konkurso sąlygų priedas Nr.3

Konkurso sąlygų priedas Nr.4

VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas (toliau – LOUPF) skelbia negyvenamosios patalpos viešąjį nuomos konkursą – 6,015 kv. m (1 dalis)

Išnuomojama negyvenamoji patalpa, esanti Aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga, (Un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėta plane indeksu 1-6 (dalis)_1, kurios bendras plotas yra – 6,015 kv. m (toliau – Patalpa), skirtą tik tarptautinį, registruotą prekės ženklą valdančios ir transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančios įmonės veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 360,90 Eur be PVM už visą Patalpų plotą per mėn. (436,69 Eur su PVM per mėn.). Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų nuomos sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip 2018 m. birželio 15 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2018 m. birželio 18 d. 10 val. adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170 Palanga, sekretoriato specialistei (kontaktai: tel. 8-460 563 38, el. paštas s.cepaite@palanga-airport.lt).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUPF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 1310,07 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 11 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovę Moniką Simonaitę telefonu +370 686 65317 arba elektroniniu paštu m.simonaite@kun.lt.

Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2018 m. birželio 18 d. 13.00 val. LOUPF administracijos patalpose, adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170, Palanga. Išsamios konkurso sąlygos, Patalpos nuomos sutarties projektas bei paraiškos šablonas pateikti VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo interneto tinklapyje www. palanga-airport.lt.

Konkurso skelbimas

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

Konkurso sąlygų priedas Nr.3

Konkurso sąlygų priedas Nr.4

VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas (toliau – LOUPF) skelbia negyvenamosios patalpos viešąjį nuomos konkursą – 6,015 kv. m (2 dalis)

Išnuomojama negyvenamoji patalpa, esanti Aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga, (Un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėta plane indeksu 1-6 (dalis)_2, kurios bendras plotas yra – 6,015 kv. m (toliau – Patalpa), skirtą tik tarptautinį, registruotą prekės ženklą valdančios ir transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančios įmonės veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 360,90 Eur be PVM už visą Patalpų plotą per mėn. (436,69 Eur su PVM per mėn.). Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų nuomos sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip 2018 m. birželio 15 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2018 m. birželio 18 d. 10 val. adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170 Palanga, sekretoriato specialistei (kontaktai: tel. 8-460 563 38, el. paštas s.cepaite@palanga-airport.lt).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUPF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 1310,07 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 11 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovę Moniką Simonaitę telefonu +370 686 65317 arba elektroniniu paštu m.simonaite@kun.lt.

Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2018 m. birželio 18 d. 13.00 val. LOUPF administracijos patalpose, adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170, Palanga. Išsamios konkurso sąlygos, Patalpos nuomos sutarties projektas bei paraiškos šablonas pateikti VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo interneto tinklapyje www. palanga-airport.lt.

Konkurso skelbimas

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

Konkurso sąlygų priedas Nr.3

Konkurso sąlygų priedas Nr.4

VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas (toliau – LOUPF) skelbia negyvenamosios patalpos viešąjį nuomos konkursą – 7,37 kv. m

Išnuomojama negyvenamoji patalpa, esanti Aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga, (Un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėta plane indeksu 1-4, kurios bendras plotas yra – 7,37 kv. m (toliau – Patalpa), skirtą tik tarptautinį, registruotą prekės ženklą valdančios ir transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančios įmonės veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 442,20 Eur be PVM už visą Patalpų plotą per mėn. (535,06 Eur su PVM per mėn.). Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų nuomos sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Turtas išnuomojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip 2018 m. birželio 15 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2018 m. birželio 18 d. 10 val. adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170 Palanga, sekretoriato specialistei (kontaktai: tel. 8-460 563 38, el. paštas s.cepaite@palanga-airport.lt).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUPF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 1605,18 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 11 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovę Moniką Simonaitę telefonu +370 686 65317 arba elektroniniu paštu m.simonaite@kun.lt.

Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2018 m. birželio 18 d. 13.00 val. LOUPF administracijos patalpose, adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170, Palanga. Išsamios konkurso sąlygos, Patalpos nuomos sutarties projektas bei paraiškos šablonas pateikti VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo interneto tinklapyje www. palanga-airport.lt.

Konkurso skelbimas

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygos

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

Konkurso sąlygų priedas Nr.3

Konkurso sąlygų priedas Nr.4