2018 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18034 15792 20201 25732  29882               109641 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18030 15792 20190 25732  29862               109641 99,97%
Vietinių maršrutų 4 0 11 0  20               35 0,03%
Reguliarių skrydžių 18002 15727 20168 25693  29051               108641 99,09%
Nereguliarių skrydžių 32 65 33 39  831               1000 0,91%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2017 m. -0,4% -1,5% 2,3% 0,55%  13.70%               3,66% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 260 217 286 384  490               1637 100,0%
Komerciniai skrydžiai 236 211 264 331  389               1431 87,42%
Kiti 24 6 22 53  101               206 12,58%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2017 m. -1,9% -7,3% 0,7% 10,98%  17,79%               5,95% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,69 0,062 0,468 3,168  13,734               18,122 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0  0               0 0,0%
Kroviniai (t) 0,69 0,062 0,468 3,168  13,734               18,122 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2017 m. 213% -98% 70% -39%  320,60%               138,55% 100%