2018 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18034                       18034 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18030                       18030 100,0%
Vietinių maršrutų 4                       4 0,0%
Reguliarių skrydžių 18002                       18002 99,8%
Nereguliarių skrydžių 32                       32 0,2%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2017 m. -0,4%                       -0,4% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 260                       260 100,0%
Komerciniai skrydžiai 236                       236 90,8%
Kiti 24                       24 9,2%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2017 m. -1,9%                       -1,9% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,69                       0,69 100,0%
Paštas (t) 0                       0 0,0%
Kroviniai (t) 0,69                       0,69 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2017 m. 213%                       213% 100%