2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032  19747  25591                 79484 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031  19747  25589                 79477 99,99%
Vietinių maršrutų 4 1  0  2                 7 0,01%
Reguliarių skrydžių 17838 15979  19729  25376                 78922 99,29%
Nereguliarių skrydžių 276 53  18  215                 562 0,71%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2016 m. 80,5% 61,5%  57,66%  32,03%                 53.24% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234  284  346                 1129 100,0%
Komerciniai skrydžiai 241 207  262  310                 1020 90,35%
Kiti 24 27  22  36                 109 9,65%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2016 m. 43,2% 36,1%  32,71%  -0,86%                 22,72% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024  0,275  5,193                 8,816 100,0%
Paštas (t) 0 0  0  0                 0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024  0,275  5,193                 8,816 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2016 m. -0,92% 1320,52%  -55,28%  302,8%                 305,47% 100%