2018 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18034 15792 20201 25732                 79759 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18030 15792 20190 25732                 79744 100,0%
Vietinių maršrutų 4 0 11 0                 15 0,0%
Reguliarių skrydžių 18002 15727 20168 25693                 79590 99,8%
Nereguliarių skrydžių 32 65 33 39                 169 0,2%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2017 m. -0,4% -1,5% 2,3% 0,6%                 0,4% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 260 217 286 384                 1147 100,0%
Komerciniai skrydžiai 236 211 264 331                 1042 90,8%
Kiti 24 6 22 53                 105 9,2%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2017 m. -1,9% -7,3% 0,7% 11,0%                 1,6% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,69 0,062 0,468 3,836                 5,056 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0                 0 0,0%
Kroviniai (t) 0,69 0,062 0,468 3,836                 5,056 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2017 m. 213% -98% 70% -39%                 -50% 100%