2019 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Share
                             
Keleiviai* 23109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23109 100,00 %
Tarptautinių maršrutų 23109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23109 100,00 %
Vietinių maršrutų 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Reguliarių skrydžių 22940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22940 99,27 %
Nereguliarių skrydžių 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0,73 %
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2018 m. 28,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,14 % 100 %
                             
Lėktuvų skrydžiai 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 100,00 %
Komerciniai skrydžiai 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 94,30 %
Kiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5,70 %
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2018 m. 14,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,62 % 100,0%
                             
Kroviniai* (t) 0,260 0,000 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0,260 100,00 %
Paštas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Kroviniai (t) 0,260 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0,260 100,00 %
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2018 m. -62,32 % 0,00 % 0,00 % 0,0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % -62,32 % 100,0%