2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032  19747                   53893 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031  19747                   53888 99,99%
Vietinių maršrutų 4 1  0                   5 0,01%
Reguliarių skrydžių 17838 15979  19729                   53546 99,36%
Nereguliarių skrydžių 276 53  18                   347 0,64%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2016 m. 80,5% 61,5%  57,66%                   65,90% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234  284                   783 100,0%
Komerciniai skrydžiai 241 207  262                   710 90,68%
Kiti 24 27  22                   0 0,0%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2016 m. 43,2% 36,1%  32.71%                   37,13% 90,7%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024  0.275                   3,623 100,0%
Paštas (t) 0 0  0                   0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024  0.275                   3,623 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2016 m. -1% 1321%  -55.28%                   309,39% 100%