2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032 19747 25591 26282 29135 35943 37346 28756       236946 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031 19747 25589 26278 29135 35931 37335 28756       236912 100,0%
Vietinių maršrutų 4 1 0 2 4 0 12 11 0       34 0,0%
Reguliarių skrydžių 17838 15979 19729 25376 26234 29036 35526 37202 28667       235587 99,4%
Nereguliarių skrydžių 276 53 18 215 48 99 417 144 89       1359 0,6%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2016 m. 80,5% 61,5% 57,7% 32,0% 24,0% 23,1% 34,9% 37,0% 27,4%       36,8% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234 284 346 416 452 582 574 446       3599 100,0%
Komerciniai skrydžiai 241 207 262 310 354 395 457 455 382       3063 85,1%
Kiti 24 27 22 36 62 57 125 119 64       536 14,9%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2016 m. 43,2% 36,1% 32,7% -0,9% 6,7% 10,0% 17,1% 27,3% 11,5%       17,3% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283 0,247 0,15 0,23 0,948       14,674 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283 0,247 0,15 0,23 0,948       14,674 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2016 m. -1% 1321% -55% 303% -94% -66% -98% -98% -93%       -87% 100%