2018 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18034 15792  20201                   54027 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18030 15792  20190                   54012 99,97 %
Vietinių maršrutų 4 0  11                   15 0,03 %
Reguliarių skrydžių 18002 15727  20168                   53897 99,76 %
Nereguliarių skrydžių 32 65  33                   130 0,24 %
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2017 m. -0,4% -1,5%  2,30%                   0,25% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 260 217  286                   763 100,0%
Komerciniai skrydžiai 236 211  264                   711 93,18 %
Kiti 24 6  22                   52 6,82 %
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2017 m. -1,9% -7,3%  0,70%                   -2,55% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,69 0,062  0,468                   1,22 100,0%
Paštas (t) 0 0  0                   0 0,0%
Kroviniai (t) 0,69 0,062  0,468                   1,22 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2017 m. 213% -98%  70,18%                   -66,33% 100%