2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032 19747 25591 26282 29135 35943 37346 28756 25100 17172   279218 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031 19747 25589 26278 29135 35931 37335 28756 25098 17165   279175 100,0%
Vietinių maršrutų 4 1 0 2 4 0 12 11 0 2 7   43 0,0%
Reguliarių skrydžių 17838 15979 19729 25376 26234 29036 35526 37202 28667 24904 16977   277468 99,4%
Nereguliarių skrydžių 276 53 18 215 48 99 417 144 89 196 195   1750 0,6%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2016 m. 80,5% 61,5% 57,7% 32,0% 24,0% 23,1% 34,9% 37,0% 27,4% 18,5% -9,1%   30,9% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234 284 346 416 452 582 574 446 346 256   4201 100,0%
Komerciniai skrydžiai 241 207 262 310 354 395 457 455 382 321 228   3612 86,0%
Kiti 24 27 22 36 62 57 125 119 64 25 28   589 14,0%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2016 m. 43,2% 36,1% 32,7% -0,9% 6,7% 10,0% 17,1% 27,3% 11,5% -7,0% 2,8%   13,9% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283 0,247 0,15 0,23 0,948 0,46 8,893   24,027 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283 0,247 0,15 0,23 0,948 0,46 8,893   24,027 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2016 m. -1% 1321% -55% 303% -94% -66% -98% -98% -93% -98% 1246%   -83% 100%