2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032                     34146 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031                     34141 100,0%
Vietinių maršrutų 4 1                     5 0,0%
Reguliarių skrydžių 17838 15979                     33817 99,0%
Nereguliarių skrydžių 276 53                     329 1,0%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2015 m. 80,5% 61,5%                     71,1% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234                     499 100,0%
Komerciniai skrydžiai 241 207                     448 89,8%
Kiti 24 27                     0 0,0%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2015 m. 43,2% 36,1%                     39,8% 89,8%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024                     3,348 100,0%
Paštas (t) 0 0                     0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024                     3,348 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2015 m. -1% 1321%                     602% 100%