2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032 19747 25591 26282               105766 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031 19747 25589 26278               105755 100,0%
Vietinių maršrutų 4 1 0 2 4               11 0,0%
Reguliarių skrydžių 17838 15979 19729 25376 26234               105156 99,4%
Nereguliarių skrydžių 276 53 18 215 48               610 0,6%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2015 m. 80,5% 61,5% 57,7% 32,0% 24,0%               44,8% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234 284 346 416               1545 100,0%
Komerciniai skrydžiai 241 207 262 310 354               1374 88,9%
Kiti 24 27 22 36 62               171 11,1%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2015 m. 43,2% 36,1% 32,7% -0,9% 6,7%               17,9% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283               13,099 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0 0               0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283               13,099 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2015 m. -1% 1321% -55% 303% -94%               -83% 100%