2017 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18114 16032 19747 25591 26282 29135  35943           170844 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18110 16031 19747 25589 26278 29135  35931          17082199,99%
Vietinių maršrutų 4 1 0 2 4 0  12          230,01%
Reguliarių skrydžių 17838 15979 19729 25376 26234 29036  35526          169718 99,34%
Nereguliarių skrydžių 276 53 18 215 48 99  417           11260,66%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2016 m. 80,5% 61,5% 57,7% 32,0% 24,0% 23,1%  34,94%          38,48%100%
                             
Lėktuvų skrydžiai 265 234 284 346 416 452  582           2579100,00%
Komerciniai skrydžiai 241 207 262 310 354 395  457          222686,31
Kiti 24 27 22 36 62 57  125          35313,69%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2016 m. 43,2% 36,1% 32,7% -0,9% 6,7% 10,0%  17,10%           16,28% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283 0,247  0,15          13,496 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0 0 0  0           0 0,0%
Kroviniai (t) 0,324 3,024 0,275 5,193 4,283 0,247  0,15          13,496 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2016 m. -1% 1321% -55% 303% -94% -66%  -98,08%          -83,81% 100%