2016 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 10034 9927 12525 19382 21201 23669 26637 27261 22617 21771 18886 18720 232630 100,0%
Tarptautinių maršrutų 10034 9927 12519 19382 21199 23470 26633 27248 22617 21771 18884 18708 232392 99,9%
Vietinių maršrutų 0 0 6 0 2 10 7 13 0 0 0 12 50 0,0%
Reguliarių skrydžių 10029 9911 12501 19342 21038 22995 26286 27148 22463 21139 18784 18519 230155 98,9%
Nereguliarių skrydžių 5 16 24 40 163 674 351 113 154 632 102 201 2475 1,1%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2015 m. 7,5% 11,2% 30,4% 86,4% 97,7% 68,3% 55,7% 60,8% 68,5% 66,8% 76,3% 68,1% 60,0% 99,9%
                             
Lėktuvų skrydžiai 185 172 214 349 390 411 497 451 400 372 249 257 3947 100,0%
Komerciniai skrydžiai 173 160 194 293 296 330 359 366 338 320 237 248 3314 84,0%
Kiti 12 12 20 56 94 81 138 85 62 52 12 9 633 16,0%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2015 m. 8,8% -4,4% 7,0% 57,2% 18,9% 24,6% 24,3% 4,9% 6,9% 24,0% 5,5% 29,8% 17,2% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,327 0,229 0,615 1,715 71,948 0,728 7,815 15,09 14,557 26,82 0,741 0,614 141,194 100,0%
Paštas (t) 0 0                     0 0,0%
Kroviniai (t) 0,327 0,229 0,615 1,715 71,948 0,728 7,815 15,089 14,557 26,816 0,741 0,614 141,194 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2015 m. -17% -78% 394% 3500% 429% -91% 1173% -43% -44% -17% 214% 13% 25% 100%