2018 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
                             
Keleiviai* 18034 15792 20201 25732 29882 34415 38380 38097 27552 25851 20330 22377 316643 100%
Tarptautinių maršrutų 18030 15792 20190 25732 29862 34381 38367 38093 27552 25844 20322 22377 316542 99,97%
Vietinių maršrutų 4 0 11 0 20 34 13 4 0 7 8 0 101 0,03%
Reguliarių skrydžių 18002 15727 20168 25693 29051 33163 38160 38044 27348 25782 20304 22223 313665 99,06%
Nereguliarių skrydžių 32 65 33 39 831 1252 220 53 204 69 26 154 2978 0,94%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2017 m. -0,44% -1,50% 2,30% 0,55% 13,70% 18,12% 6,78% 2,01% -4,19% 2,99% 18,39% 24,46% 6,54% 100%
                             
Lėktuvų skrydžiai 260 217 286 384 490 526 572 488 427 411 290 272 4623 100%
Komerciniai skrydžiai 236 211 264 331 389 414 457 431 374 318 246 252 3923 84,86%
Kiti 24 6 22 53 101 112 115 57 53 93 44 20 700 15,14%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2017 m. -1,89% -7,26% 0,70% 10,98% 17,79% 16,37% -1,72% -14,98% -4,26%18,79% 13,28% 1,49% 3,45% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,690 0,062 0,468 3,168 13,734 0,029 0,066 0,117 9,139 6,228 0,259 1,277 35,237 100%
Paštas (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Kroviniai (t) 0,690 0,062 0,468 3,168 13,734 0,029 0,066 0,117 9,139 6,228 0,259 1,277 35,237 100%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2017 m. 212,96% -97,95% 70,18% -39,0% 320,66% -88,26% -56,00% -49,13% 964,0% 1353,91% -97,09% -83,06% 11,63% 100,0%