Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo rekonstravimas - pritaikymas Šengeno reikalavimams 


 

• 2007 balandžio 3 d.

Šengeno priemonės paramos dėka Tarptautinis Palangos oro uostas Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms įsigys naujos įrangos

2007 m. kovo mėnesio pabaigoje Tarptautiniame Palangos oro uoste jau pradėti keleivių terminalo išplėtimo statybos darbai. Siekiant oro uostą pritaikyti ne tik Šengeno erdvės skrydžių, bet ir skrydžių iš trečiųjų šalių aptarnavimui yra įgyvendinamas Šengeno priemonės lėšomis finansuojamas projektas „Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus". Projekto pagrindinis tikslas - pertvarkyti Tarptautinio Palangos oro uosto pasienio kontrolės punkto darbo vietas bei aprūpinti jas įranga sutinkamai su Bendrojo vadovo principais. Realizuojant šį projektą numatyta įsigyti įrangos už 3,6 mln. litų (1,04 mln. eurų). Iš jų 3,05 mln. litų (886,4 tūkst. eurų) sudarys Europos Sąjungos lėšos, o 550,5 tūkst. litų (159,6 tūkst. eurų) sudarys nacionalinės biudžeto lėšos.
Naujai pristatytas keleivių terminalas bus skirtas skrydžių iš ne Šengeno šalių aptarnavimui. Šiame terminale Šengeno priemonės lėšomis bus sumontuota viena iš naujausių video stebėjimo, praėjimų kontrolės sistemų, apsaugos signalizacija bei srautų valdymo sistema su informacinėmis švieslentėmis keleivių srautams nukreipti. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenų valdymui, perdavimui ir administravimui bus įrengta moderni ryšių (telekomunikacijų) sistema. Naujos VSAT pareigūnų darbo vietos bus aprūpintos šiuolaikiškais dokumentų tikrinimo, tyrimo prietaisais, kompiuterine bei sprogstamųjų medžiagų aptikimo įranga, detektoriais ir asmens dokumentų skaitytuvais. Siekiant užtikrinti patogias darbo vietas VSAT pareigūnų patalpose bus pastatyti nauji baldai bei organizacinė biuro technika. Projektą numatoma baigti iki Lietuvos prisijungimo prie Šengeno erdvės.
Įrangos pirkimui jau yra atliktos viešųjų pirkimų procedūros, nustatyti konkurso laimėtojai bei su jais pasirašytos prekių tiekimo sutartys. Prekes tieks ir jas montuos penkios, specializuotą įrangą tiekiančios Lietuvos įmonės: UAB „Telekonta", UAB „Sonex identifikaciniai duomenys", UAB Mokslinis-techninis susivienijimas „Novatex", UAB „Elsis biuro sistemos" bei UAB „Komsetas".
Tarptautinio Palangos oro uosto tikslas - tapti vienu iš Lietuvos oro uostų, galinčiu tuo pačiu metu aptarnauti keleivius, atvykstančius ar išvykstančius į Šengeno ir ne Šengeno erdvės šalis. Nedidelis, tačiau modernus ir Šengeno reikalavimus atitinkantis Tarptautinis Palangos oro uostas yra labai svarbus didelį ekonominį potencialą turinčiam Klaipėdos kraštui. Todėl, įgyvendinus šį ES finansuojamą projektą, oro uostas regione sukurs verslui, investicijoms, turizmui patrauklesnę aplinką, bei taps saugesniu užkertant kelią nelegalių imigrantų patekimui į Šengeno vidaus erdvę.

Daugiau informacijos teiraukitės:
VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, direktoriaus pavaduotojas marketingui Ramūnas Vilčinskas, tel.: 8 (460) 48 404, el. paštas sales-marketing@palanga-airport.lt

Europos Komisijos interneto svetainė http://www.europa.eu/
Finansų ministerijos interneto svetainė http://www.europa.eu.int
Centrinė projektų valdymo agentūra www.cpva.lt

• 2007 sausio 8 d.

2006 m. gruodžio 29 d., įgyvendinant Šengeno priemonės finansuojamą projektą, buvo baigtos supaprastinto atviro konkurso „Prekių pirkimas Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymui Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus" viešųjų pirkimo procedūros. Prekių pirkimo konkursas buvo sudarytas iš penkių pirkimo objekto dalių. Pasiūlymus konkursui pateikė septynios įmonės. Tačiau, komisijai baigus vertinimo procedūras ir patvirtinus preliminarią eilę, konkurse laimėjo penkių įmonių (UAB „Telekonta", UAB „Elsis biuro sistemos", UAB „Sonex identifikaciniai duomenys", UAB „Komsetas" ir UAB mokslinio techninio susivienijimo „Novatex") pateikti pasiūlymai. Su šiomis įmonėmis Tarptautinis Palangos oro uostas jau pasirašė prekių pirkimo sutartis, kurios buvo suderintos su Vidaus reikalų ministerija bei VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Bendra pasirašytų sutarčių vertė 3.608.644,81 litai. Šengeno priemonės lėšas sudaro 3.058.173,57 litai, o valstybės biudžeto lėšas - 550471,24 litai. Prekių tiekimą ir montavimą numatyta pradėti šių metų birželio mėnesį. Visi darbai turės būti atlikti iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos teiraukitės:
VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, direktoriaus pavaduotojas marketingui Ramūnas Vilčinskas, tel.: 8 (460) 48 404, el. paštas: sales-marketing@palanga-airport.lt

Europos Komisijos interneto svetainė http://www.europa.eu/
Finansų ministerijos interneto svetainė www.finmin.lt
Centrinė projektų valdymo agentūra www.cpva.lt


• 2006 lapkričio 21 d.

2006 m. lapkričio 20 d. įvyko supaprastinto atviro konkurso „Prekių pirkimas Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymui Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus" dalyvių pateiktų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros. Šiuo metu pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina šiam konkursui sudaryta komisija į kurios sudėtį įeina VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto, Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų agentūros atstovai.

Daugiau informacijos teiraukitės:
VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, direktoriaus pavaduotojas marketingui Ramūnas Vilčinskas, tel.: 8 (460) 48 404, el. paštas: sales-marketing@palanga-airport.lt

Europos Komisijos interneto svetainė http://www.europa.eu/
Finansų ministerijos interneto svetainė www.finmin.lt
Centrinė projektų valdymo agentūra www.cpva.lt


• 2006 spalio 24 d
.

Tarptautiniame Palangos oro uoste pradėtas antras etapas siekiant jį pritaikyti Šengeno teisyno reikalavimams

Tarptautinis Palangos oro uostas vykdydamas savo įsipareigojimus žengia antrą žingsnį įgyvendinant Šengeno lėšomis finansuojamą projektą „Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus".
Šių metų rugsėjo 15 d. įgyvendinus 2006-08-07 pasirašytą paslaugų teikimo sutartį, vadovaujantis VSAT pateiktais reikalavimais buvo baigta rengti ši dokumentacija:

  • Tarptautinio Palangos oro uosto VSAT pareigūnų darbui skirtos asmenų identifikavimo, autentifikavimo, dokumentų tyrimo, tikrinimo bei kitos įrangos techninės specifikacijos.
  • Apsaugos signalizacijos, Vaizdo stebėjimo, praėjimų kontrolės (srautų valdymo) ir pavojaus signalizacijų sistemų, pritaikytų VSAT reikmėms Palangos oro uoste, techninės specifikacijos.
  • Ryšių (telekomunikacijų) sistemos, pritaikytos VSAT reikmėms Palangos oro uoste, techninės specifikacijos.
  • Baldų, pasienio patikrinimo kabinų, buitinės technikos, mokymo ir kitos įrangos, pritaikytos VSAT reikmėms Palangos oro uoste techninės specifikacijos.

 

Pagal sutartį atlikti darbai iš viso kainavo - 30000 litų. 25423,73 litus numatoma skirti iš Šengeno priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, o 4576,27 litai sudaro valstybės biudžeto lėšos.
Remiantis parengtomis techninėmis specifikacijomis oro uostas ruošiasi skelbti įrangos pirkimo konkursą ir jau parengė prekių pirkimo dokumentus atviram supaprastintam konkursui paskelbti. Šie dokumentai šiuo metu yra derinami Vidaus reikalų ministerijoje. Gavus pritarimą bus skelbiamas konkursas prekėms pirkti. Šiam pirkimui numatyta skirti 970000 litų, iš kurių 822033,97 litus numatyta skirti iš Šengeno priemonės lėšų, o likusią sumą 147966,03 litus sudarys valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos teiraukitės:
VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, direktoriaus pavaduotojas marketingui Ramūnas Vilčinskas, tel.: 8 (460) 48 404, el. paštas: sales-marketing@palanga-airport.lt

Europos Komisijos interneto svetainė http://www.europa.eu/
Finansų ministerijos interneto svetainė www.finmin.lt
Centrinė projektų valdymo agentūra www.cpva.lt


• 2006 liepos 31 d.

Šengeno priemonės paramos nauda ne vien tik oro uostui, bet ir visam Vakarų Lietuvos kraštui

2007 m. spalio 1 d. Lietuva ketina prisijungti prie Šengeno susitarimo. Tarptautinio Palangos oro uosto tikslas - tapti vienu iš Lietuvos oro uostų, galinčiu tuo pačiu metu aptarnauti keleivius, atvykstančius ar išvykstančius į Šengeno ir ne Šengeno erdvės šalis. Šiam oro uosto tikslui įgyvendinti numatyta skirti 1 mln. litų (289,6 tūkst. eurų). Iš jų 152,5 tūkst. litų (44,2 tūkst. eurų) sudarys nacionalinės biudžeto lėšos, o Europos Komisija iš Šengeno priemonės lėšų yra numačiusi skirti 847,5 tūkst. litų (245,4 tūkst. eurų). Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, Tarptautinis Palangos oro uostas didelį dėmesį skiria ES struktūrinių fondų paramai gauti. 2005 metais, pasinaudojus ES struktūriniais fondais oro uoste įgyvendintas projektas „Aerodromo perimetro aptvėrimo rekonstrukcija, panaudojant modernią patikros ir kontrolės įrangą".
Šiuo metu Tarptautinis Palangos oro uostas jau pradėjo įgyvendinti Šengeno priemonės lėšomis finansuojamą projektą „Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus". Projekto pagrindinis tikslas - pertvarkyti Palangos oro uosto pasienio kontrolės punkto infrastruktūrą sutinkamai su Bendrojo vadovo principais. Norint tai pasiekti, oro uostas privalės išplėsti esamą keleivių terminalą, skirti papildomas erdves ne Šengeno šalių keleivių aptarnavimui bei aprūpinti Valstybės sienos apsaugos tarnybą naujomis patalpomis, nauja techninės kontrolės, stebėjimo ir kita specializuota įranga. Jau artimiausiu metu bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, kurios dėka bus nustatytos VSAT reikmėms reikalingos įrangos techninės specifikacijos, bei suprojektuotos VSAT pareigūnų darbo vietos. Iki šių metų pabaigos bus pasirašytos sutartys VSAT reikmėms skirtos įrangos pirkimui bei jos instaliavimui.
Nedidelis, tačiau modernus ir Šengeno reikalavimus atitinkantis Palangos oro uostas yra labai svarbus šiam, didelį ekonominį potencialą turinčiam kraštui. Lietuvai įsiliejus į Šengeno erdvę, o Palangos oro uostui pritaikius savo infrastruktūrą ne Šengeno šalių keleivių aptarnavimui, naudą pajus visas pajūrio kraštas. Šio regiono gyventojams, turistams, verslininkams bei svečiams bus sudarytos idealios sąlygos keliauti oro transportu, plėtojant regione savo verslą, kuriant čia darbo vietas ar vykstant poilsiauti. Šengeno ir ne Šengeno šalių keleiviai oro uoste bus atskirti fizinėmis priemonėmis, todėl Šengeno erdvė bus patikimai apsaugota nuo nelegalių migrantų ar nepageidaujamų asmenų patekimo iš trečiųjų šalių, supaprastės vidiniais reisais skrendančių keleivių aptarnavimas. Tuo pačiu, oro linijoms bus patogu sudaryti keleiviams priimtinus skrydžių tvarkaraščius, nes nebebus ribojamas orlaivių atskridimo/išskridimo laikas.
Įvertinus visus šiuos teigiamus veiksnius, kuriuos įgyvendinsime gavę finansavimą iš ES, galima teigti, kad Šengeno priemonės parama yra naudinga ne tik oro uostui, bet ir visam Vakarų Lietuvos kraštui, kuris, įgyvendinus projektą, taps patrauklesnis verslui, investicijoms ir turizmui.

Daugiau informacijos teiraukitės:
VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, direktoriaus pavaduotojas marketingui Ramūnas Vilčinskas, tel.: 8 (460) 48 404, el. paštas: sales-marketing@palanga-airport.lt

Europos Komisijos interneto svetainė http://www.europa.eu/
Finansų ministerijos interneto svetainė www.finmin.lt
Centrinė projektų valdymo agentūra www.cpva.lt


Paskutinį kartą atnaujinta: 2010.10.25