Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas - projektavimas


Projekto vykdytojas: Valstybės Įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-008
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas - projektavimas

Veiksmų programa: VP2 -  ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: VP2-5 - Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Uždavinys: VP2-5.3 - Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V - Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto veiklos:
1. galimybių studijos parengimas;
2. viešųjų pirkimo dokumentų parengimas;
3. techninio projekto degalų bazės modernizavimui parengimas;
4.  techninio projekto ekspertizės atlikimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   2010 metai.

Projektas įgyvendinamas vykdant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonę VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" . Projekto įgyvendinimui yra skirtas 372533 Lt finansavimas projekto tinkamų išlaidų apmokėjimui. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos - 316653,05 Lt , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 55879,95 Lt. Projekto įgyvendinimo netinkamas išlaidas sudarys PVM mokestis 78232 Lt, kuris bus mokamas nuosavomis lėšomis.
2010 m. rugpjūčio 11 d.  pasirašyta projekto  „Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas - projektavimas"  finansavimo ir administravimo sutartis  Nr. 1F-125 tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto.

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą,  didinti jos pajėgumą,  modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uosto konkurencingumą.
Projekto uždavinys - modernizuoti Palangos oro uosto degalų bazę.

Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa (1), Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis strateginio veiklos plano tikslu, t.y. „modernizuoti Palangos oro uosto infrastruktūrą, siekiant tobulinti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, pagerinti orlaivių ir keleivių aptarnavimo sąlygas", yra numatyta modernizuoti aviacinių degalų bazę. Esama degalų bazė yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi ir nebeatitinka keliamų reikalavimų saugiam orlaivių aprūpinimui aviaciniais degalais. Įgyvendinant projektą, siekiama įsigyti naują, aplinkai tinkamą, įrangą. Nauja įranga sumažins aplinkos užterštumo galimybę. Be ES paramos pats oro uostas šiuo metu finansiškai nepajėgus finansuoti šio projekto. Šis projektas nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio, nepapildo kokio nors kito projekto, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ES šaltinio.
Įgyvendinant projektą, numatoma parengti techninį projektą antžeminių talpyklų įrengimui aviacinių degalų sandėliavimui, suprojektuojant ir visą reikiamą infrastruktūrą, reikalingą degalų bazei, užtikrinančiai aplinkosauginių priemonių įgyvendinimą. Įgyvendinus degalų bazės modernizavimo projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tai skatins ne tik Palangos, bet ir viso Vakarų Lietuvos regiono ekonominę plėtrą. Klaipėdos apskritis yra viena iš sparčiausiai besivystančių apskričių. Tai sąlygoja ir išvystyta transporto infrastruktūra, kurios sudedamoji dalis yra ir Palangos oro uostas. Degalų bazės modernizavimas užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą.
Naujai įrengtą aviacinių degalų bazę eksploatuos valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas, iš uždirbtų pajamų apmokėdamas visas eksploatacines išlaidas. Sukurta nauja infrastruktūra bus naudojama tik pagal paskirtį. Projekto metu sukurtas ir įsigytas iš finansavimo lėšų turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nebus perleistas, įkeistas ar kitu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį  turtą.

Informacija apie projekto vykdymą

Projekto veiklaDarbaiVykdytojasSutarties vertė, Lt (be PVM)Įvykdymas, %
Galimybių studijos parengimaspaslaugosVĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas"16148100%
Viešųjų pirkimo dokumentų parengimaspaslaugosUAB „SIKC"11000100%
Techninio projekto degalų bazės modernizavimui parengimaspaslaugosUAB „Pireka"300000100%
Techninio projekto ekspertizės atlikimaspaslaugosUAB „Klaipėdos ekspertizė"20500100%

 

Projekto vertė, litais
Tinkamos išlaidos:347648 Lt
- ES lėšos295501 Lt
- Valstybės biudžeto lėšos52147 Lt
Pridėtinės vertės mokestis ( netinkamos išlaidos): 72444,60 Lt
Iš viso:420092,60 Lt
 

Projektas   „Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas - projektavimas" sėkmingai įgyvendintas. Tuo sudarytos sąlygos projekto tęstinei veiklai - degalų bazės statybos darbų atlikimui.