Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas - statybos darbai

 

Projektas įgyvendinamas vykdant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonę VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" . Projekto įgyvendinimui yra skirtas 7247698 Lt finansavimas projekto tinkamų išlaidų apmokėjimui. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos - 6160543,30 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 1087154,70 Lt. Projekto įgyvendinimo netinkamas išlaidas sudarys PVM mokestis 1522016,58 Lt, kuris bus mokamas nuosavomis lėšomis. 

Pagrindinis projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, didinti jos pajėgumą, modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uosto konkurencingumą. 

Projekto uždavinys - modernizuoti Palangos oro uosto degalų bazę. 

Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti esamą degalų bazę įrengiant antžeminies talpyklas aviacinių degalų sandėliavimui, sukuriant ir visą reikiamą infrastruktūrą, reikalingą degalų bazei, užtikrinančiai aplinkosauginių priemonių įgyvendinimą. Įgyvendinus degalų bazės modernizavimo projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Degalų bazės modernizavimas užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Projektas „ Tarpatautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas-statybos darbai " nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio, tačiau yra projekto „Tarpatautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas-projektavimas", tęstinė dalis. 

Projekto pradžia
2010-04-02
Projekto pabaiga
2011-04-02

 

Projekto sutartys

Sudarytos 2 sutartys.

Sutarčių duomenys:

Darbų sutartis
Sutartis Nr.S-23
Sutarties pasirašymo data
2010 m. balandžio 02 d.
Rangovas
UAB „PIREKA"
Darbų vertė
7205697,79 Lt
Sutarties pabaiga
2011 m. balandžio 02 d.
Techninės priežiūros sutartis
Sutarties Nr. 2-66
Sutarties pasirašymo data
2010 m. birželio 08 d.
Rangovas
Viešoji įstaiga „Projektų valdymo grupė"
Paslaugų vertė
42000 Lt
Sutarties pabaiga
2011 m. balandžio 30 d.