TARPTAUTINIO PALANGOS ORO UOSTO KELEIVIŲ TERMINALO PLĖTRA - STATYBOS DARBAI

Projekto vykdytojas: Valstybės Įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-013
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra - statybos darbai

Veiksmų programa: VP2 - ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: VP2-5 - Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Uždavinys: VP2-5.3 - Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V - Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto veiklos:
1. statybos ir įrangos montavimo darbų atlikimas;
2. statybos ir įrangos montavimo darbų techninė priežiūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010- 2011 metai.

Projektas įgyvendinamas vykdant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonę VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" . Projekto įgyvendinimui yra skirtas 8672895,13 Lt finansavimas projekto tinkamų išlaidų apmokėjimui. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos - 7371960,86 Lt , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 1300934,27 Lt. Projekto įgyvendinimo netinkamas išlaidas sudarys PVM mokestis 1821307,98 Lt, kuris bus mokamas nuosavomis lėšomis.
2010 m. gruodžio mėn. 27 d. pasirašyta projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra - statybos darbai" finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1F - 248/Nr. 2-129 tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Pagrindinis projekto tikslas - Tobulinti oro uosto ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, didinti jos pajėgumą, modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uosto konkurencingumą.

Projekto uždavinys - rekonstruoti keleivių terminalą, skirtą Šengeno šalių piliežiams.

Projekto esmė:

Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa (1), Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis strateginio veiklos plano tikslu, t.y.„modernizuoti Palangos oro uosto infrastruktūrą, siekiant tobulinti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, pagerinti orlaivių ir keleivių aptarnavimo sąlygas", yra numatyta rekonstruoti keleivių terminalą. Esamas keleivių terminalas tarptautiniams skrydžiams pritaikytas tik technologiškai. Kokybiškai aptarnauti keleivius šiame terminale nėra galimybės dėl jo pasenusios infrastruktūros. Be ES paramos pats oro uostas finansiškai nepajėgus finansuoti šio projekto.
Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti senajį keleivių terminalą pastatant atvykstančių keleivių laukimo salę, įrengiant vėdinimo, šildymo sistemas, pakeičiant nusidėvėjusią technologinę įrangą. Įgyvendinus keleivių terminalo plėtros projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Šis projektas nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio. Įgyvendinamas projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas.

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą:

Projekto valdymui VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto direktoriaus įsakymu yra suformuotas projekto įgyvendinimo priežiūros komitetas, susidedantis iš kompetetingų specialistų. Projekto priežiūros komiteto narių atsakomybė ir vykdomos funkcijos yra numatytos tuo tikslu parengtame projekto priežiūros komiteto reglamente bei projekto administravimo ir valdymo tvarkoje. Projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Projekto tęstinumas:

Tarptautinis Palangos oro uostas yra valstybės įmonė, kurios steigėja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. . Palangos oro uostas yra vienintelis Vakarų Lietuvos regione. Šio oro uosto pagrindinis tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kurios leistų teikti kokybiškas paslaugas, užtikrintų keleivių ir saugumo tarptautinis standartus. Rekonstruotą keleivių terminalą eksploatuos valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas, iš uždirbtų pajamų apmokėdamas visas eksploatacines išlaidas. Projekto metu sukurtas ir įsigytas iš finansavimo lėšų turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nebus perleistas, įkeistas ar kitu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą. Projektas „Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra-statybos darbai" yra projekto „Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo rekonstravimas - pritaikymas Šengeno reikalavimams" tęstinė dalis.

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

Projekto veikla
Darbai
Vykdytojas
Sutarties vertė, Lt (be PVM)Įvykdymas, %
Statybos ir įrangos montavimo darbų atlikimasStatybos darbai
UAB "PIREKA"
8637895,13
100%
Statybos ir įrangos montavimo darbų atlikimo techninė priežiūra Paslaugos
UAB "Statybos konsultacijų ir paslaugų centras"35000,00100%
 

Projekto vertė, litais 
Tinkamos išlaidos:
8356797,98 Lt
- ES lėšos
7103278,28 Lt
- Valstybės biudžeto lėšos
1253519,70 Lt
Pridėtinės vertės mokestis ( netinkamos išlaidos):
1754927,58 Lt
Iš viso: 

10111725,56 Lt