2014 metų skrydžių ataskaita

Mėnuo123456789101112VisoViso %
Keleiviai 9312 8367 9718 10771 11503  12624 13881 14404  11694 10687 10233 9737 132931 100%
Tarptautinių maršrutų 9312 8367 9718 10765 11503 12622 13869 14392 11694 10685 10233 9689 132849 99.94%
Vietinių maršrutų 0 0 0 6  0 2 12 12 0 2 0 48 82 0,06%
Reguliarių skrydžių 8696 8344 9616 10753 11364 12341 13552 14250 11611 10613 9988 9677 130805 98.40%
Nereguliarių skrydžių 616 23 102 16 139 283 329 154 83 74 245 60 2124 1.60%
Keleivių skaičius lyginant su 2013 m. 4,0% 0% 2.0% 12%  6% 2% 0% -1% 11% 6% 8% 0% 4% 100%
 
Lėktuvų skrydžiai 227 180 228 254  263 282 374 308 258 249 188 161 2972 100,00%
Komerciniai skrydžiai 195 156 174 172 181 209 252 230 192 185 174 153 2273 76.48%
Kiti 32 24 54 82 82 73 122 78 66 64 14 8 699 23.52%
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2013 m. 16,0% -3.0% 13.0% 14% -1% 0% 7% -13% 7% 11% -4% -19% 1.0% 100%
 
Kroviniai (t) 0 0 1 1 16 1 0 1 1 0 0 0 21 100%
Paštas (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Kroviniai (t) 0 0 1 1 16 1 0 1 1 0 0 0
 21 100%
Krovinių kiekis lyginant su 2013 m. 0,0% 0.0% 100% 100% 0% 0% 0% -94% -97% 0% 0% 0% -69% 100%