2015 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 9333 8930 9607 10396 10723 14068 17110 16952 13422 13053 10710 11137 145441 100,00%
Tarptautinių maršrutų 9333 8930 9607 10396 10718 7907 17097 16944 13422 13051 10689 11137 139231 95,73%
Vietinių maršrutų 0 0 0 0 5 61 13 8 0 2 21 0 110 0,08%
Reguliarių skrydžių 9330 8906 9602 10389 10629 13829 16975 16750 13321 12633 10642 11074 144080 99,06%
Nereguliarių skrydžių 3 24 5 7 94 239 135 202 101 420 68 63 1361 0,94%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2014 m. 0,23% 6,73% -1,14% -3,48% -6,78% 11,44% 23,26% 17,69% 14,78% 22,14% 4,7% 14,4% 9,41% 96%
                             
Lėktuvų skrydžiai 170 180 200 222 328 330 400 430 374 300 236 198 3368 100,00%
Komerciniai skrydžiai 168 156 170 188 186 238 284 262 212 230 207 188 2489 73,90%
Kiti 2 24 30 34 142 92 116 168 162 70 29 10 879 26,10%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2014 m. -25,1% 0,0% -12,28% -12,60% 24,71% 17,02% 6,95% 39,61% 44,96% 20,48% 25,5% 23,0% 13,32% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,394 1,039 0,156 0,049 16,765 8,418 0,666 26,579 26,197 32,216 0,333 0,472 113,284 100,00%
Paštas (t) 0 0                     0 0,00%
Kroviniai (t) 0,394 1,039 0,156 0,049 16,765 8,418 0,666 26,579 26,197 32,216 0,333 0,472 113,284 100,00%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2014 m. -3,19% 267,09% -73,01% -96,4% 7,87% 650,59% 14,24% 2657,90% 3447,0% 8367,8% 203,1% 249,7% 517,73% 100,0%