Ataskaitos

2014 m. 6 mėn. veiklos ataskaita

2014 m. birželio mėn. 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų 1 ketvirčio sutrumpinta tarpinė finansinė ataskaita 

2014 metų I ketvirčio veiklos ataskaita 

 

 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys 

Finansinė ataskaita už 2013 m.

2013 m. veiklos ataskaita 

2013 09 30 Finansinių ataskaitų rinkinys 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

2013 m. 6 mėnesių veiklos ataskaita 

2013 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 

 

 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už metus pasibaigusius 2012-12-31

 2012 m. finansinių ataskaitų audito išvada  

 2012 m. veiklos ataskaita 

 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaita 

 2012-12-31 pinigų srautų ataskaita 

 2012-12-31 nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita 

 2012 m. gruodžio 31 d. balansas 

 2012 m. 9 mėnesių veiklos ataskaita

 2012 m. rugsėjo 30 d. balansas

 2012 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita

 2012 m. rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2012 m. rugsėjo 30 d. pinigų srautų ataskaita

 Tarpinių finansinių ataskaitų 2012 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 2012 m. 6 mėnesių veiklos ataskaita

 2012 m. birželio 30 d. balansas

 2012 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita

 2012 m. birželio 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2012 m. birželio 30 d. pinigų srautų ataskaita

 Tarpinių finansinių ataskaitų 2012 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 2012 m. 3 mėnesių veiklos ataskaita

 2012 m. kovo 31 d. balansas

 2012 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita

 2012 m. kovo 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2012 m. kovo 31 d. pinigų srautų ataskaita

 Tarpinių finansinių ataskaitų 2012 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 

 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto 2011 metų veiklos ataskaita

 Finansinių ataskaitų aiškinamasis aktas už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31d.

 2011 m. gruodžio 31 d. balansas

 VĮ Tarptautinio Palangoso oro uosto 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita

 Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų

 2011m. rusgsėjo 30 d. pinigų srautų ataskaita

 2011 m. rugsėjo 30 d. balansas

 Tarpinių finansinių ataskaitų 2011 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2011 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita

 2011m. birželio 30 d. pinigų srautų ataskaita

 2011 m. birželio 30 d. balansas

 Tarpinių finansinių ataskaitų 2011 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

 2011 m. birželio 30 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2011 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita

 2011m. kovo 31 d. pinigų srautų ataskaita

 2011 m. kovo 31 d. balansas

 Tarpinių finansinių ataskaitų 2011 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

 2011 m. kovo 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2011 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita

 

2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 2010 m. gruodžio 31 d. balansas

 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaita

 2010 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 2010 metų gruodžio 31 dienai pinigų srautų ataskaita

 Finansinių ataskaitų aiškinamasis aktas už metus, pasibaigusius 2010 m. gruodžio 31d.

 VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto 2010 metų veiklos ataskaita

 Nepriklausomo auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas