Nuomos konkursai

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALAS (TOLIAU - LOUPF) SKELBIA NEGYVENAMOSIOS PATALPOS VIEŠĄJĮ NUOMOS KONKURSĄ- DUTY FREE

Išnuomojama negyvenamoji patalpa, esanti Aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga, (Un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėta plane indeksu 1-65 (patalpos pavadinimas - „Parduotuvės patalpa"), kurios bendras plotas yra - 24,38 kv. m (toliau - Patalpa), skirta laikinai neapmuitinamų prekių („duty free") parduotuvei įrengti ir eksploatuoti.
Pradinis nuompinigių dydis - 825 Eur be PVM už visą Patalpų plotą per mėn. (998,25 Eur su PVM per mėn.). Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas kas mėnesį proporcingai nuomininko gaunamoms pajamoms iš veiklos Patalpoje vykdymo. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų nuomos sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Turtas išnuomojamas 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, sutartis galės būti atnaujinama iki 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui LOUPF pasiūlytomis sąlygomis. Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip 2018 m. rugpjūčio 24 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2018 m. rugpjūčio 27 d. 10 val. adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170 Palanga, sekretoriato specialistei (kontaktai: tel. 8-460 563 38, el. paštas s.cepaite@palanga-airport.lt).
Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUPF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 1 mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 988,25 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.
Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovą Marių Naravecką telefonu +370 615 22 086 arba elektroniniu paštu m.naraveckas@ltou.lt.
Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d. 13.00 val. LOUPF administracijos patalpose, adresu: Liepojos pl. 1, LT-00170, Palanga.
Išsamios konkurso sąlygos, Patalpos nuomos sutarties projektas bei paraiškos šablonas pateikti VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo interneto tinklapyje www. palanga-airport.lt. 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1_Paraiškos forma A dalis

Konkurso sąlygų priedas Nr. 2_Paraiškos forma B dalis

VMT nuomos sutartis Preidas NR 3 PLQ

Konkurso sąlygu priedas Nr. 4 KAS

VMT nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo protokolas Nr. 2K-18-33_PLQ