2018 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso Viso %
Keleiviai 18034 15792 20201 25732  29882 34415  38380  38097         220533 100,0%
Tarptautinių maršrutų 18030 15792 20190 25732  29862 34381  38367  38093         220447 99,96%
Vietinių maršrutų 4 0 11 0  20 34  13  4         86 0,04%
Reguliarių skrydžių 18002 15727 20168 25693  29051 33163  38160  38044         218008 98,86%
Nereguliarių skrydžių 32 65 33 39  831 1252  220  53         2525 1,14%
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2017 m. -0,4% -1,5% 2,3% 0,55%  13.70%  18,12 %  6,78%  2,01 %         5,93% 100,0%
                             
Lėktuvų skrydžiai 260 217 286 384  490  526  572  488         3223 100,0%
Komerciniai skrydžiai 236 211 264 331  389 414  457  431         2733 84,80%
Kiti 24 6 22 53  101 112  115  57         490 15,20%
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2017 m. -1,9% -7,3% 0,7% 10,98%  17,79% 16,37 %  -1.72%  -14,98 %         2,22% 100,0%
                             
Kroviniai (t) 0,69 0,062 0,468 3,168  13,734  0,029  0,066  0,117         18,334 100,0%
Paštas (t) 0 0 0 0  0  0  0  0         0 0,0%
Kroviniai (t) 0,69 0,062 0,468 3,168  13,734  0,029  0,066  0,117         18,334 100,0%
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2017 m. 213% -98% 70% -39%  320,60%  -88,26 %  -56,00% -49,13 %         33,57% 100%