2019 METŲ SKRYDŽIŲ ATASKAITA
Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Share
                             
Keleiviai* 23109 21154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44263 100,00 %
Tarptautinių maršrutų 23109 21154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44263 100,00 %
Vietinių maršrutų 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Reguliarių skrydžių 22940 21060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44000 99,41 %
Nereguliarių skrydžių 169 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0,59 %
                             
Keleivių skaičius lyginant su 2018 m. 28,14% 33,95% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30.85% 100 %
                             
Lėktuvų skrydžiai 298 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 100,00 %
Komerciniai skrydžiai 281 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 94,21 %
Kiti 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5,79 %
                             
Lėktuvų skrydžių skaičius lyginant su 2018 m. 14,62 % 25,35% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %   19,50% 100,0%
                             
Kroviniai* (t) 0,260 0,268 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0,528 100,00 %
Paštas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Kroviniai (t) 0,260 0,268 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0,528 100,00 %
                             
Krovinių kiekis lyginant su 2018 m. -62,32 % 432,26% 0,00 % 0,0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % -29,79% 100,0%